อัญมณีแทนดาวพระเคราะห์

อัญมณีใช้แทนดาวพระเคราะห์ทั้ง 9 ในโหราศาสตร์พระเวท/ชโยติษ

อัญมณีแทนดาวพระเคราะห์

"The loss and gain depends upon the planets. Hence one should placate them with effort when they start giving untoward fruit (viparita-phala). For placating the sun and others one should wear in the order of ruby for Sun, pearl for Moon, Coral for Mars,. Emerald for Mercury, Yellow Sapphire for Jupiter, Diamond for Venus, Blue Sapphire for Saturn, Gomeda for Rahu and Cat’s Eye Gem for Ketu."

Hence, horoscope and planets can be managed with gemstone under the guidance of gemologist.

"การสูญเสียหรือการได้มาต่าง ๆ นั้นขึ้นอยู่กับพระเคราะห์ ดังนั้นเจ้าชะตาจึงควรปลอบโยนพระเคราะห์ด้วยความตั้งใจ โดยเฉพาะเวลาที่พระเคราะห์เริ่มให้เคราะห์ร้าย (วิปริตพละ) สำหรับการปลอบโยนพระอาทิตย์และดาวอื่น ๆ เจ้าชะตาควรสวมใส่มณีตามลำดับดังนี้ ทับทิมสำหรับพระอาทิตย์ ไข่มุกสำหรับพระจันทร์ ปะการังแดงสำหรับพระอังคาร มรกตสำหรับพระพุธ บุษราคัมสำหรับพระพฤหัสบดี เพชรสำหรับพระศุกร์ ไพลินสำหรับพระเสาร์ โกเมดสำหรับพระราหู และไพฑูรย์ตาแมวสำหรับพระเกตุ"

ดังนั้น ดวงชะตาราศีและดาวเคราะห์สามารถได้รับการจัดการเป็นมณีให้ใช้ตามคำแนะนำของโหรนักอัญมณี ... อ่านต่อ

คัมภีร์นารดาโบราณ (Narada Purana) โดยท่าน มหาฤาษีนารดา (Narada) เป็น 1 ใน 18 คัมภีร์ปุราณะ ของฮินดู บัญญัติไว้ครั้งบุรพกาล พ.ศ.843-1543 / ค.ศ.300-1000

อัญมณีแห่ง พระอาทิตย์ (๑)

อัญมณี สำหรับแก้ดวง/เสริมดวงช่วงเวลา พระอาทิตย์ เสวย/แทรก ได้แก่ ทับทิม ,สปีเนลแดง ,โรโดไลท์น้ำเบอร์ 1 ,โรโดไลท์น้ำเบอร์ 2
ทับทิม
(Ruby)
ระดับ

พลังชั้นเอก
ราคา
สูงมาก
อัญมณี
ธาตุไฟ
การดูแล
ง่าย
ความแข็ง
9.0
น้ำหนัก
1 กะรัตขึ้นไป
สปิเนลแดง
( Red Spinel)
ระดับ

พลังชั้นโท
ราคา
ค่อนข้างสูง
อัญมณี
ธาตุไฟ
การดูแล
ง่าย
ความแข็ง
8.0
น้ำหนัก
1 กะรัตขึ้นไป
โรโดไลท์น้ำเบอร์ 1
(Rhodolite)
ระดับ

พลังชั้นตรี
ราคา
ปานกลาง
อัญมณี
ธาตุไฟ
การดูแล
ง่าย
ความแข็ง
7.25-7.5
น้ำหนัก
น้ำหนักตัวเจ้าชะตา X 0.08
โรโดไลท์น้ำเบอร์ 2
(Rhodolite)
ระดับ

พลังชั้นจัตวา
ราคา
ประหยัด
อัญมณี
ธาตุไฟ
การดูแล
ง่าย
ความแข็ง
7.25-7.5
น้ำหนัก
น้ำหนักตัวเจ้าชะตา X 0.08

อัญมณีแห่ง พระจันทร์ (๒)

อัญมณี สำหรับแก้ดวง/เสริมดวงช่วงเวลา พระจันทร์ เสวย/แทรก ได้แก่ ไข่มุกหอยสังข์ ,ไข่มุกทะเลใต้ ,ไข่มุกน้ำจืด
ไข่มุกหอยสังข์
(Conch Pearls)
ระดับ

พลังชั้นเอก
ราคา
ค่อนข้างสูง
อัญมณี
ธาตุน้ำ
การดูแล
ปานกลาง
ความแข็ง
5-6
น้ำหนัก
1 กะรัตขึ้นไป
สำหรับเจ้าชะตาที่หนักเกิน 100 กิโลกรัม ใช้ 2 กะรัตขึ้นไป
น้ำหนักมงคล 1.82, 2.50,4.00 กะรัต
ไข่มุกทะเลใต้
(South Sea Pearl )
ระดับ

พลังชั้นโท
ราคา
ปานกลาง
อัญมณี
ธาตุน้ำ
การดูแล
ยาก
ความแข็ง
2.5-4
น้ำหนัก
น้ำหนักมงคล 6.00, 6.67,11.00 กะรัต
ไข่มุกน้ำจืด
(Freshwater pearl )
ระดับ

พลังชั้นตรี
ราคา
ประหยัด
อัญมณี
ธาตุน้ำ
การดูแล
ยาก
ความแข็ง
2.5-4
น้ำหนัก
น้ำหนักมงคล 6.00, 6.67,11.00 กะรัต

อัญมณีแห่ง พระอังคาร (๓)

อัญมณี สำหรับแก้ดวง/เสริมดวงช่วงเวลา พระอังคาร เสวย/แทรก ได้แก่ ปะการังแดง ,ไพโรบ
ปะการังแดง
(Red Coral)
ระดับ

พลังชั้นเอก
ราคา
ปานกลาง
อัญมณี
ธาตุน้ำ
การดูแล
ยาก
ความแข็ง
3.5
น้ำหนัก
2 กะรัตขึ้นไป
ไพโรบ
(Pyrope)
ระดับ

พลังชั้นเอก
ราคา
ค่อนข้างสูง
อัญมณี
ธาตุน้ำ
การดูแล
ง่าย
ความแข็ง
7.25-7.5
น้ำหนัก
2 กะรัตขึ้นไป

อัญมณีแห่ง พระพุธ (๔)

อัญมณี สำหรับแก้ดวง/เสริมดวงช่วงเวลา พระพุธ เสวย/แทรก ได้แก่ มรกต ,ซาโวไรท์ ,เซอร์คอนเขียว ,เพอริดอท
มรกต
(Emerald)
ระดับ

พลังชั้นเอก
ราคา
สูงมาก
อัญมณี
ธาตุลม/ธาตุดิน
การดูแล
ง่าย แต่ควรระวังการกระแทก
ความแข็ง
7.5 เปราะ
น้ำหนัก
1 กะรัตขึ้นไป
สำหรับเจ้าชะตาที่หนักเกิน 60 กิโลกรัม ใช้ 1.4 กะรัตขึ้นไป
ซาโวไรท์
(Tsavorite)
ระดับ

พลังชั้นโท
ราคา
ค่อนข้างสูง
อัญมณี
ธาตุลม/ธาตุดิน
การดูแล
ง่าย
ความแข็ง
7.25
น้ำหนัก
1 กะรัตขึ้นไป
สำหรับเจ้าชะตาที่หนักเกิน 70 กิโลกรัม ใช้ 2 กะรัตขึ้นไป
เซอร์คอนเขียว
(Green Zircon)
ระดับ

พลังชั้นตรี
ราคา
ปานกลาง - สูง
อัญมณี
ธาตุลม/ธาตุดิน
การดูแล
ง่าย แต่ควรระวังการกระแทก
ความแข็ง
6.5-7.5 เปราะ
น้ำหนัก
1 กะรัตขึ้นไป


เพอริดอท
(Peridot)
ระดับ

พลังชั้นตรี
ราคา
ประหยัด
อัญมณี
ธาตุลม/ธาตุดิน
การดูแล
ง่าย
ความแข็ง
6.5-7.0
น้ำหนัก
น้ำหนักตัวเจ้าชะตา X 0.08

อัญมณีแห่ง พระพฤหัสบดี (๕)

อัญมณี สำหรับแก้ดวง/เสริมดวงช่วงเวลา พระพฤหัสบดี เสวย/แทรก ได้แก่ บุษราคัม ,คริสโซเบริลเหลือง ,อำพัน
บุษราคัม
(Yellow Sapphir)
ระดับ

พลังชั้นเอก
ราคา
สูง
อัญมณี
ธาตุไฟ
การดูแล
ง่าย
ความแข็ง
9.0
น้ำหนัก
2 กะรัตขึ้นไป
คริสโซเบริลเหลือง
(Chrysoberyl)
ระดับ

พลังชั้นโท
ราคา
ค่อนข้างสูง
อัญมณี
ธาตุไฟ
การดูแล
ง่าย
ความแข็ง
8.5
น้ำหนัก
2 กะรัตขึ้นไป
อำพัน
(Amber)
ระดับ

พลังชั้นตรี
ราคา
ประหยัด
อัญมณี
ธาตุไฟ
การดูแล
ยาก
ความแข็ง
2.5
น้ำหนัก
2 กะรัตขึ้นไป

อัญมณีแห่ง พระศุกร์ (๖)

อัญมณี สำหรับแก้ดวง/เสริมดวงช่วงเวลา พระศุกร์ เสวย/แทรก ได้แก่ เพชรเจ้าสัว ,เพชรเจ้าพระยา ,แฮมเบอร์ไกท์ ,แซฟไฟร์ขาว, พีนาไคท์ ,โทปาสขาว
เพชรเจ้าสัว ,เพชรเจ้าพระยา
(Diamond)
ระดับ

พลังชั้นเอก
ราคา
สูงมาก
อัญมณี
ธาตุลม/ธาตุดิน
การดูแล
ง่าย
ความแข็ง
10.0
น้ำหนัก
0.53 กะรัตขึ้นไป
สำหรับเจ้าชะตาที่หนักเกิน 70 กิโลกรัม ใช้ 0.99 กะรัตขึ้นไป
แซฟไฟร์ขาว
(Sapphire)
ระดับ

พลังชั้นโท
ราคา
ปานกลาง - ค่อนข้างสูง
อัญมณี
ธาตุลม/ธาตุดิน
การดูแล
ง่าย
ความแข็ง
9.0
น้ำหนัก
1 กะรัตขึ้นไป
สำหรับเจ้าชะตาที่หนักเกิน 70 กิโลกรัม ใช้ 2 กะรัตขึ้นไป
แฮมเบอร์ไกท์
(Hambergite)
ระดับ

พลังชั้นตรี
ราคา
ประหยัด
อัญมณี
ธาตุลม/ธาตุดิน
การดูแล
ง่าย
ความแข็ง
8.0
น้ำหนัก
2 กะรัตขึ้นไป

พีนาไคท์
(Phenakite)
ระดับ

พลังชั้นตรี
ราคา
ประหยัด
อัญมณี
ธาตุลม/ธาตุดิน
การดูแล
ง่าย
ความแข็ง
8.0
น้ำหนัก
2 กะรัตขึ้นไป

โทปาสขาว
(White Topaz)
ระดับ

พลังชั้นตรี
ราคา
ประหยัด
อัญมณี
ธาตุลม/ธาตุดิน
การดูแล
ง่าย
ความแข็ง
8.0
น้ำหนัก
น้ำหนักตัวเจ้าชะตา X 0.08

อัญมณีแห่ง พระเสาร์ (๗)

อัญมณี สำหรับแก้ดวง/เสริมดวงช่วงเวลา พระเสาร์ เสวย/แทรก ได้แก่ ไพลิน ,ไพลินเปลี่ยนสี ,สปีเนลน้ำเงิน ,ไอโอไลท์
ไพลิน ,ไพลินเปลี่ยนสี
(Blue Sapphire)
ระดับ

พลังชั้นเอก
ราคา
สูงมาก
อัญมณี
ธาตุลม/ธาตุดิน
การดูแล
ง่าย
ความแข็ง
9.0
น้ำหนัก
1 กะรัตขึ้นไป
สำหรับเจ้าชะตาที่หนักเกิน 60 กิโลกรัม ใช้ 2 กะรัตขึ้นไป
สปีเนลน้ำเงิน
(Blue Spinel)
ระดับ

พลังชั้นโท
ราคา
ปานกลาง - ค่อนข้างสูง
อัญมณี
ธาตุลม/ธาตุดิน
การดูแล
ง่าย
ความแข็ง
8.0
น้ำหนัก
2 กะรัตขึ้นไป


ไอโอไลท์
(Iolite)
ระดับ

พลังชั้นตรี
ราคา
ประหยัด
อัญมณี
ธาตุลม/ธาตุดิน
การดูแล
ง่าย
ความแข็ง
7.0-7.5
น้ำหนัก
น้ำหนักตัวเจ้าชะตา X 0.08


อัญมณีแห่ง พระราหู (๘)

อัญมณี สำหรับแก้ดวง/เสริมดวงช่วงเวลา พระราหู เสวย/แทรก ได้แก่ โกเมด
โกเมด
(Gomed)
ระดับ

พลังชั้นเอก
ราคา
ปานกลาง - สูง
อัญมณี
-
การดูแล
ง่าย
ความแข็ง
7.25
น้ำหนัก
1 กะรัตขึ้นไป
สำหรับเจ้าชะตาที่หนักเกิน 50 กิโลกรัม ใช้ 2 กะรัตขึ้นไป

อัญมณีแห่ง พระเกตุ (๙)

อัญมณี สำหรับแก้ดวง/เสริมดวงช่วงเวลา พระเกตุ เสวย/แทรก ได้แก่ ไพฑูรย์ตาแมว ,จ้าวสามสีตาแมว ,ไพฑูรย์ ,จ้าวสามสี ,สปีเนลเทา ,ซิลลิมาไนท์ตาแมว
ไพฑูรย์ตาแมว
(Chrysoberyl Cat's Eye)
ระดับ

พลังชั้นเอก
ราคา
สูง
อัญมณี
-
การดูแล
ง่าย
ความแข็ง
8.5
น้ำหนัก
1 กะรัตขึ้นไป
สำหรับเจ้าชะตาที่หนักเกิน 50 กิโลกรัม ใช้ 2 กะรัตขึ้นไป
จ้าวสามสีตาแมว
(Alexandrite Cat's Eye)
ระดับ

พลังชั้นเอก
ราคา
สูงมาก
อัญมณี
-
การดูแล
ง่าย
ความแข็ง
8.5
น้ำหนัก
2 กะรัตขึ้นไป


ไพฑูรย์
(Cymophane)
ระดับ

พลังชั้นโท
ราคา
สูง
อัญมณี
-
การดูแล
ง่าย
ความแข็ง
8.5
น้ำหนัก
2 กะรัตขึ้นไป


จ้าวสามสี
(Alexandrite)
ระดับ

พลังชั้นโท
ราคา
สูง
อัญมณี
-
การดูแล
ง่าย
ความแข็ง
8.5
น้ำหนัก
2 กะรัตขึ้นไป
ซิลลิมาไนท์ตาแมว
(Cat's eye Sillimanite)
ระดับ

พลังชั้นตรี
ราคา
ประหยัด
อัญมณี
-
การดูแล
ง่าย
ความแข็ง
7.0
น้ำหนัก
น้ำหนักตัวเจ้าชะตา X 0.08