Vedic System Of Astrology

อัญมณีแห่งโชคลาภ

อัญมณีแห่งโชคลาภของคุณ ?

การเลือกอัญมณีในโหราศาสตร์พระเวท/ชโยติษ


อัญมณีทศา

เป็นอีกวิธีตามแนวทางของท่านวราหมิหิระ และท่านมหาฤาษีปะระสาระ กล่าวถึงในโศลกว่าใช้ ดาวมหาทศา (Lord of the Dasha) และ ดาวอันตรทศา (Antar Dasha) ใน ทศา มาพิจารณาเพื่อเลือกอัญมณี ดังข้างต้น กลุ่มอัญมณีที่ใช้กับทศาจะเป็นอัญมณีชั้นเอก 9 ประการ คือ นวรัตน์ (Navaratna) หรือ ใช้มณีรองจากใน 13 ประการได้เช่นกัน โดยเลือกเฉพาะชนิดที่มีสีเหมือนดาวเสวยแทรกตามในคัมภีร์ ฯ

การใช้อัญมณีทศา มีเงื่อนไขสำคัญคือ ต้องทราบ วันเดือนปี เวลาเกิด และสถานที่เกิด ที่แน่นอนเท่านั้น

ในการใช้อัญมณีทศา จะมีช่วงเวลาในการใช้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเสวยแทรกของดาวพระเคราะห์สำคัญ อาจใช้เฉพาะอัญมณีตามดาวมหาทศา (ดาวเสวย) หรือร่วมกับ อัญมณีดาวอันตรทศา (ดาวแทรก) เมื่อเวลาเปลี่ยนดาวเสวยแทรกเปลี่ยน ต้องสลับสับเปลี่ยนอัญมณีตามดาวเสวยแทรกนั้น ๆ

ผลดีของผู้ใช้อัญมณีทศา จะได้รับ "คะระหะคุณ" (ครหคุณ) คือหมายถึง เสริมดวงชะตาทุก ๆ ด้าน เมตตามหานิยม หากค้าขายจะร่ำรวย หากทำงานประจำเจ้านายจะเอ็นดูช่วยเหลือ เลื่อนตำแหน่ง และมีโชคลาภความสำเร็จบ่อยครั้ง เป็นต้น , ข้อควรระวัง หากไม่ทราบเวลาเกิดแต่เลือกใช้อัญมณีทศา อัญมณีนั้น ๆ อาจให้โทษ

อัญมณีราศี

คือใช้อัญมณีตรงตามสีของราศีที่ จันทร์ หรืออาทิตย์ สถิตยอยู่ วิธีนี้จะต้องผูกดวงเจ้าชะตาคำนวณสมผุสดาวต่าง ๆ โดยจะให้ความสำคัญจากราศีจันทร์เป็นหลัก และหากวันนั้นเป็นวันที่จันทร์ย้ายราศี เพื่อเลี่ยงการวางอัญมณีจันทร์ผิดราศีแนะนำให้ใช้ราศีอาทิตย์ เป็นต้น อัญมณีตามราศีนี้สามารถใช้ได้ตลอดชีพ สวมใส่ได้ตลอดเวลา โดยกลุ่มอัญมณีประจำราศีที่ใช้เป็นอัญมณีรอง 13 ประการ จากอัญมณีมหารัตน์ 22 ประการข้างต้น

เงื่อนไขการในการเลือกใช้อัญมณีราศี

[1]. ทราบเฉพาะ วันเดือนปี และสถานที่เกิด ไม่ทราบเวลาเกิด ให้ใช้ อัญมณีราศีอาทิตย์ (๑) เท่านั้น

[2]. ทราบเฉพาะ วันเดือนปี และสถานที่เกิด ทราบเวลาเกิดโดยประมาณ ให้ใช้ อัญมณีราศีจันทร์ (๒) และ อัญมณีราศีอาทิตย์ (๑) ร่วมกัน

ผลดีของผู้ใช้อัญมณีราศี จะได้รับ "ราศีคุณ" คือ หมายถึงความมีสง่าราศี มีโชคลาภบ้างพอควร มีสุขภาพแข็งแรง และไม่มีโทษในการใช้อัญมณี

ตารางสรุปวิธีการเลือกอัญมณี

เวลาเกิด/อัญมณีที่ใช้ได้ อัญมณีทศา อัญมณีราศีจันทร์ (๒) อัญมณีราศีอาทิตย์ (๑)
ทราบเวลาเกิดที่แน่นอน
ไม่ทราบเวลาเกิด [ก]
ทราบเวลาเกิดโดยประมาณ [ข]
[ก] ยกเว้นกรณีวันเกิดเป็น วันที่ดาวอาทิตย์ (๑) ย้ายราศี   [ข] ยกเว้นกรณีวันเกิดเป็น วันที่ดาวจันทร์ (๒) หรือ ดาวอาทิตย์ (๑) ย้ายราศี

อ่านทั้งหมด
ค้นหาอัญมณีแห่งโชคลาภของคุณ ?
คุณสามารถค้นหาอัญมณีแห่งโชคลาภของคุณ โดย กรอก/เลือกวันเดือนปี เวลา และสถานที่เกิดให้ครบถ้วน และคลิ๊กปุ่ม "ค้นหาอัญมณี"
เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องแนะนำให้เปิดใน เดสก์ทอป (Desktop)

น.
LAT : LNG : UTC :
น.
LAT : LNG : UTC :
1
วันที่ เลือกปี พ.ศ. โดยใช้ ปี ค.ศ.+543 , เวลาเกิด ให้กรอกวันเวลาประเทศนั้น ๆ เช่น เกิดในประเทศไทยกรอกวันเวลาตามสูติบัตร (UTC+07:00) , เกิดต่างประเทศ กรอกเวลา ตามเวลามาตรฐาน (UTC) ของประเทศ เมือง หรือสถานที่เกิดนั้น ๆ , , เวลาเกิด สำคัญมาก มีผลต่อการเลือกอัญมณี

2
สถานที่เกิด,สถานที่จร ประเทศไทย เลือกจังหวัด อำเภอ หรือเลือกจากแผนที่ให้ถูกต้อง , ต่างประเทศ เลือกประเทศ กรอกพิกัดหรือเลือกจากแผนที่ ระบบจะแสดงเวลามาตรฐาน (UTC) และเวลาออมแสง เบื้องต้นให้อัตโนมัติ , ในประเทศที่มีการปรับเวลาออมแสง จะใช้เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้น ให้ตรวจสอบร่วมกับวันเดือนปี กรอกแก้ไขโซนเวลาและเวลาออมแสง ให้ถูกต้อง